• Завантаження погоди...
  • (04141) 6-52-46
  • 11714, Україна, Житомирська область, Новоград-Волинський р-н, смт. Городниця, вул. Паркова, 5
5
клас
пожежної
небезпеки

Основні положення плану ведення господарства в Державному підприємстві «Городницьке лісове господарство»

Аналіз фінансово-економічної діяльності ДП «Городницький лісгосп» за результатами роботи за 2017 рік

Основні положення плану ведення господарства в ДП «Городницьке ЛГ»

1.                Основні положення плану ведення господарства в Державному підприємстві «Городницьке лісове господарство» Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства

Основні положення плану ведення господарства передбачають ряд завдань та заходів перед лісгоспом для підвищення рівня лісистості, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку, створення лісових культур, сприяння природному відновленню лісів, будівництво об’єктів лісогосподарсь-кого призначення, забезпечення охорони лісів від пожеж, утримання відомчої пожежної охорони, пожежно-хімічних станцій, гасіння лісових пожеж, протипо-жежне облаштування лісів та інші завдання.

Ведення лісового господарства на підприємстві спрямоване на підвищення продуктивності лісів, покращення санітарного стану деревостанів, посилення захисних, клімато-регулюючих та інших корисних функцій лісів.

Рубки догляду за лісом є важливим лісогосподарським заходом, спрямованим на вирощування господарсько-цінних насаджень і проводяться шляхом періодичного вирубування дерев, подальше збереження яких у складі насаджень недоцільне. У залежності від віку насаджень рубки догляду поділяють на такі види: освітлення, прочищення, проріджування, прохідна рубка. У чистих одновікових насадженнях при освітленнях та прочищеннях основну увагу приділяють рівномірності розміщення по площі дерев, що залишаються, при проріджуваннях – густоті насадження, формі стовбура і його сучковатості, при прохідних рубках вирубуються в основному дерева, що відсталі в рості. У різних за віком насадженнях, де неможливо виділити окремі види рубок, догляд проводиться комплексно на всій площі ділянки. Призначають такі рубки в насадженнях, що складаються з окремих невеликих куртин, кожна з яких представлена однаковим за віком деревостаном або в складних за формою насадженнях з чітко вираженими ярусами. Підприємство постійно займається проведенням рубок формування, оздоро-влення лісів та інших заходів пов’язаних та не пов’язаних з веденням лісового господарства

2.     Цілі ведення господарства

 

2.1. Підприємство створено з ціллю:

– ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;

– ведення мисливського господарства , охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування Підприємству.

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:

2.2.1. Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід.

2.2.2. Здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, залісення малопродуктивнихземель.

2.2.3. Організація лісонасінневої справи і лісових розсадників, вирощування декоративного посадкового матеріалу .

2.2.4. Проведення прикладних досліджень , спрямованих на одержання нових знань з метою практичного їх використання для розроблення інструктивних технічних нововведень в галузі лісового та мисливського господарства .

2.2.5. Проведення експериментальних розробок з метою створення та впровад-ження нових природозберігаючих технологій в галузі лісового та мисливського господарства.

2.2.6. Збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують , що виконують захисні, водоохоронні , санітарно-гігієнічні , оздоровчі та рекреаційні функції.

2.2.7. Охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень, притягнення до адміністративної відповідальності лісопорушників і стягнення з них збитків.

2.2.8. Порушення відповідно до законодавства питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушення лісового законодавства, законодавства про мисливське господарство та полювання.

2.2.9. Охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення проти-пожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників.

2.2.10. Облік лісових користувань.

2.2.11. Забезпечення проведення лісового і мисливського упорядкування , збереження в господарстві лісовпорядного, мисливськовпорядчого , картографіч-ного та статистичного матеріалів.

2.2.12. Облік лісового фонду і реєстрація всіх змін у його складі; розробка і подання по підлеглості матеріалів про розподіл лісів на групи та застосування лісових такс і зміну границь лісництв.

2.2.13. Виконання матеріальної та грошової оцінки лісу на лісосіках, призна-чених до рубки; проведення рубок з додержанням діючих настанов і правил.

2.2.14. Переробка деревини, виготовлення виробів із деревини. Виробництво продукції та товарів народного споживання.

2.2.15. Ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання.

2.2.16. Здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин.

2.2.17. Охорона лісів та лісонасаджень.

2.2.18. Організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземними громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі і за кордон.

2.2.19. Ведення обліку мисливської фауни і реєстрація всіх змін в його складі.

2.2.20. Вивчення мисливської фауни з метою найбільш раціонального її використання, утримання окремих мисливських тварин, вилучення з природного середовища, в штучно створених напіввільних умовах (вольєрах).

2.2.21. Проведення протягом всього року винищення бродячих собак, котів, шкідливих птахів, а також регулювання чисельності лисиць, вовків.

2.2.22. Ведення відстрілу диких тварин в порядку селекційного відбору та відстрілу тварин з метою наукових досліджень.

2.2.23. Постійний контроль за ветеринарним та радіаційним станом угідь.

2.2.24. Прийом і організація полювання для іноземних туристів, мисливців, організація та проведення зеленого туризму, обслуговування з організацією проживання та харчування (придбання речей, продуктів харчування в магазинах, на ринках, у населення по ринкових цінах та на інших торгівельних підприємствах).

2.2.25. Розвиток мисливського собаківництва.

2.2.26. Ведення рибного господарства.

2.2.27. Забезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких лісокультурних і лісогосподарських робіт.

2.2.28. Визначення основних напрямків розвитку, підготовка пропозицій по створенню науково-технічних, технологічних, нормативних розробок, організація їх впровадження.

2.2.29. Здійснення сумісної інвестиційної діяльності.

2.2.30. Взаємодія із засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного управління і контролю у сфері ведення лісового та мисливського господарства.

2.2.31. Популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів і захисних лісонасаджень; залучення громад кості до справи відтворення та охорони лісів.

2.2.32. Складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів; подання їх по підлеглості та здійснення заходів по їх виконанню.

2.2.33. Організація первинного обліку, складання зведених фінансових та статистичних звітів. Організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів.

 2.2.34. Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.

 2.2.35. Розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва.

 2.2.36. Здійснення зовнішньо-економічної діяльності; співробітництво з міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття валютних рахунків в установах банків.

 2.2.37. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування по реалізації продукції, продовольчих і непродовольчих товарів, паливно-мастильних матеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

 2.2.38. Виробництво продуктів харчування та їх реалізація.

 2.2.39. Ведення сільського господарства, в тому числі вирощування, заготівля, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та її реалізація.

 2.2.40. Здійснення капітального будівництва в господарстві, ефективного використання виробничих фондів і капітальних вкладень, технічного переозброєння підприємства.

 2.2.41. Створення та експлуатація власної мережі багатопрофільних магазинів, пунктів харчування, побутового обслуговування населення.

 2.2.42Проведення робіт щодо сертифікації продукції та її штрих кодового маркування.

 2.2.43. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним та залізничним транспортом.

 2.2.44. Приватизація житлового фонду, що належить до відомчого житлового фонду.

 2.2.45. Організація платних стоянок та надання платних послуг населенню по обслуговуванню та ремонту автомобілів.

 2.2.46. Реалізація у межах своєї компетенції державної політики з питань кадрової роботи, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників за рахунок власних коштів та коштів державного бюджету.

 2.2.47. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобіліза-ційної готовності.

 2.2.48. Організація розгляду звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, забезпечення у межах своїх повноважень виявлення та усунення причин що породжують скарги громадян.

 2.2.49. Впровадження заходів щодо вдосконалення охорони праці на підприєм-стві, безпечного його ведення в умовах радіоактивного забруднення.

 2.2.50. Забезпечення, вирішення питань цивільної оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій.

 2.2.51. Інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.

 2.2.52. Здійснення заходів щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї та іншою продукцією лісового та мисливського господарства.

 

3.Соціально-економічні умови діяльності підприємства.

 

 Державне підприємство «Городницьке лісове господарство» Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства розташоване в західній частині Житомирської області на території Новоград-Волинського та Олевського адміністративних районів. Державний лісовий фонд п'яти лiсництв розташовані на території Новоград-Волинського району - Городницьке, Надслучанське, Кленiвське, Липинське, Червоновольське лісництва та лісовихй фонд Броницького лісництва розташований на території двох адміністративних районів - Новоград-Волинського та Олевського.

 

 

 

 

 

4. Організаційна структура підприємства.

 

 До складу лiсгоспу входить шість лiсництв: Броницьке, Городницьке, Надслучанське, Кленiвське, Липинське, Червоновольське,

Мисливська дільниця, Курчицько-Гутянський цех переробки деревини, автоколона з механiзованими майстернями, нижнiй склад, погруздвір.

 

Адміністративно-господарська структура та загальна площа лісгоспу

 

Назва лісництв, місцезнаходження контор

Загальнаплоща,га

Кількість майстерськ дільниць

Кількістьобходів

відстаньдо конторилісгоспу, км

Відстань до залізничноїстанції, км

Броницьке л-во

7150

2

12

31

72

Городницьке л-во

6430

2

8

2

41

Надслучанське л-во

6075

1

10

9

32

Кленівське л-во

5322

2

8

16

57

Липинське л-во

6526

2

8

14

55

Червоновольське

6038

2

11

32

73

РАЗОМ

37541

11

57

-

-

 

 

Запланована до заготівлі кількість лісової продукції

 

На 2017 рік запланована до заготівлі кількість лісової продукції на рубках головного користування:

Заготівля всього деревини – 83450 м3,

З них лісоматеріали круглі – 57276 м3,

дров’яна деревина для технологічних потреб – 15441 м3,

дрова паливні – 10733 м3.

На 2017 рік запланована до заготівлі кількість лісової продукції на рубках формування та оздоровлення лісів:

Заготівля всього деревини – 44378 м3,

З них лісоматеріали круглі – 18390 м3,

дров’яна деревина для технологічних потреб – 15475 м3,

дрова паливні – 10513 м3.

 

Середня заробітна плата по лісгоспу.

 

Станом на 01.10.2017 року чисельність штатних працівників на підприємстві становить 319 чоловік.

 Середньомісячна заробітна плата з початку року на одного штатного працівника склала – 6434 грн.

Середньомісячна заробітна плата за 2016 рік на одного штатного працівника складала – 5439 грн.

 

Заплановані до сплати податки та збори до державного та місцевого бюджетів.

 В фінансовому плані підприємства на 2017 рік було заплановано сплату податків до державного бюджету в сумі 11 мільйонів 902 тисячі гривень,

- відрахування підприємства до місцевого бюджету в сумі 6 мільйонів 219 тисяч гривень, - єдиного соціального внеску - 4 мільйони 724 тисячі гривень, - всього виплат на користь держави – 22 мільйони 845 тисяч гривень.

 За 9 міс. 2017 року до зведеного бюджету сплачено 16 млн. 972 т. грн.

 До державного бюджету сплачено 11млн. 124,6 тис. грн.

-                     в тому числі податку на прибуток сплачено – 243 тис. грн.

-                     ПДВ -7 млн.844 тис. грн.

-                     частина чистого прибутку – 743 тис. грн.

-                     рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1 млн. 907 т . грн.

-                     військовий збір – 310 тис. грн.

-                     інші податки – 77,7 тис. грн.

 До місцевого бюджету сплачено 5 млн. 847,6 тис. грн.

-                     В тому числі податок на доходи фізичних осіб – 2645 тис. грн.

-                     земельний податок – 132 тис. грн.

-                     рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 2 млн. 622 т . грн. Крім того єдиного соціального внеску сплачено 4 млн. 365 тис. грн. Разом сплата податків всіх рівнів та єдиного соціального внеску за 9 місяців склала 21 млн. 337 тис. грн.

 

Площа лісових культур, які планується створити.

 

 Згідно проектів лісових культур на 2017 рік було запроектовано посадку лісових культур на площі - 300 га , з них по головних породах:

сосни 243 га, дуба – 44 га, модрини – 13 га.

Лісництва в період весняної лісокультурної кампанії здійснили посадку лісових культур на площі 380 гектарів та провели доповнення лісових культур на площі - 150 га. З ціллю недопущення забур’яненості та пригнічення лісових культур другоряд-ними малоцінними породами, проводиться догляди за лісовими культурами як механізовані так і ручним способом.

 Для створення високопродуктивних лісових насаджень необхідне якісне насіння. З цією метою на підприємстві створено постійну лісонасіннєву базу, об'єктами якої є:

Постійні лісонасіннєві ділянки на площі 47 га по дубу звичайному,

Плюсові дерева модрини європейської в кількості 25 шт.

Генетичний резерват по модрині на площі 11,9 га , по сосні – 47,7 га

По дубу звичайному – 144,3 га.

 Для забезпечення своїх лісництв садивним матеріалом, з початку сезону проведено заготівлю шишок та їх переробку, отримано лісового насіння в кількості 137 кг при плані 115 кг.

Для забезпечення населення новорічними ялинками, створено 5 га плантацій ялини.

Щорічно із змінами клімату, більша перевага на підприємстві надається вирощування садивного матеріалу в контрольованому середовищі, що дозволяє отримати садивний матеріал високої якості за будь-яких умов.

Для отримання посадкового матеріалу з поліпшеними показниками якості та досягнення стандартних розмірів в лісгоспі створено тепличне господарствояке складається з 12 теплиць . Дані теплиці оснащені сучасними системами поливу. Зі всіх посівів планується отримати – 1 мільйон 850 тис. шт. стандартних сіянців деревних та чагарникових порід.