5
клас
пожежної
небезпеки

Виробничий план

Виробничий план на 2018 рік

Виробничо-фінансовий план по ДП "Городницький лісгосп"

№ пп

 

Код рядка

Один. виміру

2018 рік

в т. ч. за рахунок

в тому числі

обсяг

вартість од.робіт, грн.

сума, тис.грн.

загальний фонд

спец, фонд

власних коштів

інших джерел

1 квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

обсяг

сума

обсяг

сума

обсяг

сума

обсяг

сума

 

тис.грн.

 

тис.грн.

 

тис.грн.

 

тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Розділ І. Лісове і мисливське господарство

 

1.1  Лісовпорядкування та проектно-вишукувальні роботи

1

Базове лісовпорядкування

10

га

37561

43,00

1615,0

 

 

1615,0

 

 

 

 

400,0

 

550,0

37561

665,0

2

Безперервне лісовпорядкування

20

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Грунтово-типологічне обстеження

30

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Інші роботи з лісовпорядкування

40

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Проектно-вишукувальні роботи

50

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Моніторінг лісів

60

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інвентаризація та оцінка лісового фонду

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Державний облік лісів

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Проведення лісової сертифікації

72

 

 

 

119,0

 

 

119,0

 

 

 

 

 

 

119,0

 

 

10

Оформлення правовстановлюючих документів на землі

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по підрозділу 1.1

80

 

 

 

1734,0

 

 

1734,0

 

 

 

 

400,0

 

669,0

 

665,0

 

1.2. Рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи

1

Рубки догляду за лісом (а + б + в + г)                        з них:

90

га

204

 

 

 

 

 

 

19

 

82

 

83

 

20

 

91

куб.м

2813

121,93

343,0

 

 

343,0

 

264

32,4

1129

137,6

1145

139,1

275

33,9

         а) освітлення

100

га

79

 

 

 

 

 

 

7

 

32

 

32

 

8

 

101

куб.м

772

130,05

100,4

 

 

100,4

 

68

8,8

313

40,7

313

40,7

78

10,2

         б) прочищення

110

га

120

 

 

 

 

 

 

12

 

48

 

48

 

12

 

111

куб.м

1957

120,03

234,9

 

 

234,9

 

196

23,6

782

93,8

782

93,8

197

23,7

         в) проріджування

120

га

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

121

куб.м

84

91,67

7,7

 

 

7,7

 

 

 

34

3,1

50

4,6

 

 

         г) прохідні рубки

130

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Інші види рубок, формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства всього (1+2+3+4+5+6)             з них:

140

га

2296

 

 

 

 

 

 

530

 

264

 

793

 

709

 

141

куб.м

93888

63,80

5990,4

 

 

5990,4

 

22800

1459,2

7310

468,9

32190

2060,9

31588

2001,4

1.Санітарні - всього  (а+б)

150

га

2060

 

 

 

 

 

 

530

 

160

 

685

 

685

 

151

куб.м

91000

64,00

5824,0

 

 

5824,0

 

22800

1459,2

6190

396,2

31005

1984,3

31005

1984,3

         а) вибіркові санітарні рубки

160

га

2000

 

 

 

 

 

 

530

 

150

 

660

 

660

 

161

куб.м

80000

64,00

5120,0

 

 

5120,0

 

22800

1459,2

6000

384,0

25600

1638,4

25600

1638,4

         б) суцільні санітарні рубки

170

га

60

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

25

 

25

 

171

куб.м

11000

64,00

704,0

 

 

704,0

 

 

 

190

12,2

5405

345,9

5405

345,9

2

2. Лісовідновні рубки

180

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рубки переформування

190

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рубки, пов'язані з реконструкцією деревостанів

200

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ландшафтні рубки

210

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства

220

га

236

 

 

 

 

 

 

 

 

104

 

108

 

24

 

221

куб.м

2888

57,62

166,4

 

 

166,4

 

 

 

1120

72,7

1185

76,6

583

17,1

3

Інші заходи, не пов'язані з веденням лісового господарства

230

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Інші витрати

240

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по  підрозділу 1.2

250

-

 

 

6333,4

 

 

6333,4

 

 

1491,6

 

606,5

 

2200,0

 

2035,3

Дов

Рубки, проведені на землях інших користувачів

260

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Допоміжні лісогосподарські роботи

1

Відведення лісосік під рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи

270

га

2500

7,56

18,9

 

 

18,9

 

580

4,4

314

2,4

1047

7,9

559

4,2

2

Відведення ділянок під інші види користування

280

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Трелювання деревини на верхні склади

290

куб.м

74467

68,00

5064,0

 

 

5064,0

 

18616

1266,0

18616

1266,0

18616

1266,0

18619

1266,0

4

Ремонт і утримання осушувальних систем

300

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші витрати з них:

310

-

 

 

1000,0

 

 

1000,0

 

 

200,0

 

300,0

 

300,0

 

200,0

будівництво тимчасових (сезонних) лісогосподарських доріг

311

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонт і утримання наявної лісодорожної мережі

312

км

50,0

20000,00

1000,0

 

 

1000,0

 

10,0

200,0

15,0

300,0

15,0

300,0

10,0

200,0

 

Разом по підрозділу 1.3.

320

-

 

 

6082,9

 

 

6082,9

 

 

1470,4

 

1568,4

 

1573,9

 

1470,2

 

1.4.Відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування

1

Садіння і висівання лісу - всього     у тому числі:

330

га

200

1888,00

377,6

 

 

377,6

 

 

 

200

377,6

 

 

 

 

 садіння лісу

331

га

200

1888,00

377,6

 

 

377,6

 

 

 

200

377,6

 

 

 

 

висівання лісу

332

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Сприяння природному поновленню

340

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Реконструкція насаджень

350

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

360

га

1000

925,00

925,0

 

 

925,0

 

 

 

200

185,0

500

462,5

300

277,5

5

Доповнення лісових культур

370

га

225

400,00

90,0

 

 

90,0

 

 

 

150

60,0

 

 

75

30,0

6

Обробіток грунту під лісові культури

380

га

200

850,00

170,0

 

 

170,0

 

 

 

100

85,0

20

17,0

80

68,0

 

в т. ч. під лісові культури наступного року

381

га

100

850,00

85,0

 

 

85,0

 

 

 

 

 

20

17,0

80

68,0

7

Заготівля  лісового насіння - разом

390

кг

2700

58,81

158,8

 

 

158,8

 

110

137,5

 

 

10

1,3

2580

20,0

                    в тому числі: сосни

391

кг

110

1250,00

137,5

 

 

137,5

 

110

137,5

 

 

 

 

 

 

                                          ялини

392

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           дуба

393

кг

2500

6,52

16,3

 

 

16,3

 

 

 

 

 

 

 

2500

16,3

                                           бука

394

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           інші

395

кг

90

55,56

5,0

 

 

5,0

 

 

 

 

 

10

1,3

80

3,7

8

Вирощування садивного матеріалу в розсадниках

400

га

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

401

тис.шт.

1900,0

0,19

354,7

 

 

354,7

 

 

 

 

196,0

 

88,0

1900,0

70,7

9

Створення і вирощування плантацій

410

га

5,0

25000,00

125,0

 

 

125,0

 

 

 

5,0

70,2

 

50,2

 

4,6

10

Інші витрати

420

-

 

 

30,9

 

 

30,9

 

 

 

 

8,9

 

5,0

 

17,0

 

  Разом по  підрозділу 1.4.

430

-

 

 

2232,0

 

 

2232,0

 

 

137,5

 

982,7

 

624,0

 

487,8

Дов

Придбання насіння і садивного матеріалу

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Охорона лісу від пожеж

1

Влаштування протипожежних розривів

450

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Влаштування мінералізованих смуг

460

км

120

130,00

15,6

 

 

15,6

 

 

 

38

4,9

53

6,9

29

3,8

3

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами

470

км

700

110,14

77,1

 

 

77,1

 

 

 

240

26,4

315

34,7

145

16

4

Благоустрій рекреаційних ділянок

480

га

5,0

50000,00

250,0

 

 

250,0

 

 

 

2,5

125

2,0

100

0,5

25

5

Організація, утримання пожежно-хімічних станцій і зв'язку

490

 

 

 

479,4

 

 

479,4

 

 

28,2

 

211,5

 

211,5

 

28,2

6

Ремонт об'єктів протипожежного призначення

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Авіаційне патрулювання лісів

510

тис.га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Утримання тимчасових пожежних наглядачів

520

-

 

 

188,0

 

 

188,0

 

 

 

 

80,4

 

80,4

 

27,2

9

Утримання інспекторів міліції

530

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Гасіння лісових пожеж

540

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Інші витрати

550

-

 

 

396,0

 

 

396,0

 

 

99

 

99

 

99

 

99

 

   Разом по  підрозділу 1.5

560

-

 

 

1406,1

 

 

1406,1

 

 

127,2

 

547,2

 

532,5

 

199,2

 

1.6. Боротьба зі шкідниками та хворобами лісу

1

Лісопатологічні обстеження

570

га

7000

9,74

68,2

 

 

68,2

 

 

 

3500,0

34,1

3500,0

34,1

 

 

2

Експедиційні роботи

580

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб, всього

590

га

500

45,80

22,9

 

 

22,9

 

 

 

100,0

6,1

 

 

400,0

16,8

в т.ч. а) авіаційними методами

591

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          б) наземними методами

592

га

500

45,80

22,9

 

 

22,9

 

 

 

100,0

6,1

 

 

400,0

16,8

4

Виробництво біологічних препаратів

600

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Грунтові розкопки

610

ям

400

13,75

5,5

 

 

5,5

 

 

 

 

 

400,0

5,5

 

 

6

Інші витрати

620

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Разом по  підрозділу 1.6

630

-

 

 

96,6

 

 

96,6

 

 

 

 

40,2

 

39,6

 

16,8

 

1.7 .Мисливське господарство

1

Мисливське впорядкування

640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Охорона диких тварин

650

 

 

 

350,0

 

 

350,0

 

 

87,5

 

87,5

 

87,5

 

87,5

3

Облік диких тварин

660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Заготівля і викладка кормів для підгодівлі мисливських тварин

670

 

 

 

300,0

 

 

300,0

 

 

75,0

 

75,0

 

75,0

 

75,0

5

Інші витрати

680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Разом по підрозділу 1.7

690

 

 

 

650,0

 

 

650

 

 

162,5

 

162,5

 

162,5

 

162,5

 

1.8. Загальновиробничі (цехові) витрати

700

 

 

 

9901,0

 

 

9901,0

 

 

2391,0

 

2493,0

 

2463,0

 

2554,0

 

в тому числі по мисливству

701

 

 

 

652,0

 

 

652,0

 

 

163,0

 

163,0

 

163,0

 

163,0

 

1.9. Адміністративні  витрати

710

-

 

 

2201,0

 

 

2201,0

 

 

560,0

 

551,0

 

545,0

 

545,0

 

   Всього витрат по  розділу І

720

 

 

 

30637,0

 

 

30637,0

 

 

6340,2

 

7351,5

 

8809,5

 

8135,8

Розділ ІІ.  Лісорозведення

 

2.1. Лісорозведення на землях наданих у постійне користування

1

Садіння і висівання лісу - всього

730

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі садіння лісу

731

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Реконструкція насаджень

740

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

750

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Доповнення лісових культур

760

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Обробіток грунту під  лісові культури

770

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. під лісові культури наступного року

771

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ремонт і утримання протиерозійних гідротехнічних споруд

780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Рекультивація порушених земель

790

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Інші витрати

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Разом по  підрозділу 2.1

810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дов

Придбання насіння і садивного матеріалу

820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2. Лісорозведення на землях  інших землекористувачів

1

Садіння і висівання лісу - всього

830

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі садіння лісу

831

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Реконструкція насаджень

840

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

850

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Доповнення лісових культур

860

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Обробіток грунту під  лісові культури

870

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. під лісові культури наступного року

871

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ремонт і утримання протиерозійних гідротехнічних споруд

880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Рекультивація порушених земель

890

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Інші витрати

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Разом по  підрозділу 2.2

910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дов

Придбання насіння і садивного матеріалу

920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.3. Створення полезахисних лісових смуг

1

Садіння і висівання лісу - всього

930

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі садіння лісу

931

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Реконструкція насаджень

940

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

950

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Доповнення лісових культур

960

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Обробіток грунту під  лісові культури

970

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. під лісові культури наступного року

971

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Інші витрати

980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Разом по  підрозділу 2.3

990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дов

Придбання насіння і садивного матеріалу

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлення правовстановлюючих документів на землі для лісорозведення

1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього витрат по ІІ розділу 

1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ.  Збереження природно-заповідного фонду  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3.1 Лісовпорядкування та проектно-вишукувальні роботи

1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по підрозділу 3.1

1050

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи

1

Рубки догляду за лісом (а + б + в + г)                    з них:

1060

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1061

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         а) освітлення

1070

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1071

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         б) прочищення

1080

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1081

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         в) проріджування

1090

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1091

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         г) прохідні рубки

1100

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Інші види рубок, формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства всього (1+2+3+4+5+6)     з них:

1110

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Санітарні - всього  (а+б)

1120

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         а) вибіркові санітарні рубки

1130

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         б) суцільні санітарні рубки

1140

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1141

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2. Лісовідновні рубки

1150

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1151

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рубки переформування

1160

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1161

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рубки, пов'язані з реконструкцією деревостанів

1170

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1171

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ландшафтні рубки

1180

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1181

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства

1190

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1191

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Інші заходи, не пов'язані з веденням лісового господарства

1200

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Інші витрати

1210

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по  підрозділу 3.2

1220

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Допоміжні лісогосподарські роботи

1

Відведення лісосік під рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи

1240

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Відведення ділянок під інші види користування

1250

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Трелювання деревини на верхні склади

1260

куб.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ремонт і утримання осушувальних систем

1270

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші витрати з них:

1280

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво тимчасових (сезонних) лісогосподарських доріг

1281

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонт і утримання наявної лісодорожної мережі

1282

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по підрозділу 3.3.

1290

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування

1

Садіння і висівання лісу - всього     у тому числі:

1300

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 садіння лісу

1301

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

висівання лісу

1302

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Сприяння природному поновленню

1310

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Реконструкція насаджень

1320

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

1330

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Доповнення лісових культур

1340

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Обробіток грунту під лісові культури

1350

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. під лісові культури наступного року

1351

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Заготівля  лісового насіння - разом

1360

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    в тому числі: сосни

1361

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ялини

1362

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           дуба

1363

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           бука

1364

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           інші

1365

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Вирощування садивного матеріалу в розсадниках

1370

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1371

тис.шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Створення і вирощування плантацій

1380

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Інші витрати

1390

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Разом по  підрозділу 3.4.

1400

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дов

Придбання насіння і садивного матеріалу

1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Охорона лісу від пожеж

1

Влаштування протипожежних розривів

1420

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Влаштування мінералізованих смуг

1430

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами

1440

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Благоустрій рекреаційних ділянок

1450

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Організація, утримання пожежно-хімічних станцій і зв'язку

1460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ремонт об'єктів протипожежного призначення

1470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Авіаційне патрулювання лісів

1480

тис.га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Утримання тимчасових пожежних наглядачів

1490

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Утримання інспекторів міліції

1500

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Гасіння лісових пожеж

1510

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Інші витрати

1520

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Разом по  підрозділу 3.5

1530

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Боротьба зі шкідниками та хворобами лісу

1

Лісопатологічні обстеження

1540

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Експедиційні роботи

1550

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб, всього

1560

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. а) авіаційними методами

1561

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          б) наземними методами

1562

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Виробництво біологічних препаратів

1570

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Грунтові розкопки

1580

ям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Інші витрати

1590

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Разом по  підрозділу 3.6

1600

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Мисливське господарство

1

Мисливське впорядкування

1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Охорона диких тварин

1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Облік диких тварин

1630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Заготівля і викладка кормів для підгодівлі мисливських тварин

1640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші витрати

1650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Разом по підрозділу 3.7

1660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Загальновиробничі (цехові) витрати

1670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі по мисливству

1671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Адміністративні  витрати

1680

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Всього витрат по  розділу ІІІ

1690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Спеціальне використання лісових ресурсів та інші заходи

 

4.1. Заготівля деревини в порядку рубок головного користування

1

Відведення лісосік під рубки головного користування

1700

га

320

70,00

22,4

 

 

22,4

 

 

 

100

7,0

100

7,0

120

8,4

2

 Заготівля деревини

1710

куб.м

83452

112,50

9388,0

 

 

9388,0

 

22579

2540,0

22209

2499,0

19300

2171,0

19364

2178,0

3

Трелювання деревини на верхні склади

1720

куб.м

83452

68,00

5675,0

 

 

5675,0

 

22579

1536,0

22209

1510,0

19300

1312,0

19364

1317,0

4

Інші витрати

1730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 </