3
клас
пожежної
небезпеки

Звітність за формою 10 ЛГ

ФОРМА № 10-ЛГ загальна за 2018 рік

 

ФОРМА № 10-ЛГ

загальна (зведена)

 

          З В І Т 

 

про виконання виробничого плану

 

по лісовому  господарству

 

               за  2018 рік               

                                                                                                                                                                                   

 

(тис.грн)

 

Код

Один.

 

ПЛАН

ФАКТИЧНО

пп

рядка

вим.

обсяг

 

сума витрат

обсяг

сума витрат

1

2

3

4

5

 

6

7

8

 

Розділ І. Лісове і мисливське господарство

 

1.1  Лісовпорядкування та проектно-вишукувальні роботи

1

Базове  лісовпорядкування

10

га

 

 

1615,0

 

1512,4

2

Безперервне  лісовпорядкування

20

га

 

 

 

 

 

3

Грунтово-типологічне  обстеження

30

га

 

 

 

 

 

4

Інші роботи з лісовпорядкування

40

-

*

 

 

*

0,0

5

Проектно-вишукувальні роботи

50

-

*

 

 

*

 

6

Моніторинг лісів

60

га

 

 

 

 

 

7

Інвентаризація та оцінка лісового фонду

70

-

 

 

 

 

 

8

Державний облік лісів

71

-

 

 

 

 

 

9

Проведення лісової сертифікації

72

 

 

 

119,0

 

 

10

Оформлення правовстановлюючих документів на землі

73

-

*

 

 

*

29,3

Разом по підрозділу 1.1

80

-

 

 

1734,0

 

1541,7

 

1.2. Рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи

1

Рубки догляду за лісом (а + б + в + г)   (100+110+120+130)

90

га

204

 

*

204

 

з них:  ( 101+111+121+131)

91

куб.м

2813

 

343,0

2693

355,2

         а) освітлення

100

га

79

 

*

79

 

101

куб.м

772

 

100,4

748

123,0

         б) прочищення

110

га

120

 

 

120

 

111

куб.м

1957

 

234,9

1861

224,5

         в) проріджування

120

га

5

 

 

5

 

121

куб.м

84

 

7,7

84

7,7

         г) прохідні рубки

130

га

 

 

 

 

 

131

куб.м

 

 

 

 

 

2

Інші види рубок, формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства - всього,  (1+2+3+4+5+6)    з них:

140

га

2296

 

 

2830

 

141

куб.м

93888

 

5990,4

112614

8491,9

1. Санітарні - всього   ( а + б )

150

га

2060

 

 

2578

 

151

куб.м

91000

 

5824,0

109024

8264,3

         а) вибіркові санітарні рубки

160

га

2000

 

 

2414

 

161

куб.м

80000

 

5120,0

80186

6074,9

         б) суцільні санітарні рубки

170

га

60

 

 

164

 

171

куб.м

11000

 

704,0

28838

2189,4

 2.  Лісовідновні рубки

180

га

 

 

*

 

 

181

куб.м

 

 

 

 

 

3. Рубки переформування

190

га

 

 

*

 

*

191

куб.м

 

 

 

 

 

 4. Рубки, пов"язані з реконструкцією деревостанів

200

га

 

 

*

 

*

201

куб.м

 

 

 

 

 

5. Ланшафтні рубки 

210

га

 

 

*

 

*

211

куб.м

 

 

 

 

 

6.Інші заходи, повязані з веденням лісового господарства

220

га

236

 

 

252

 

221

куб.м

2888,0

 

166,4

3590

227,6

3

Інші заходи не повязані з веденням лісового господарства

230

га

 

 

 

 

 

231

куб.м

 

 

 

 

 

4

Інші витрати ( розшифрувати)

240

-

*

 

 

*

 

Разом по  підрозділу 1.2

250

-

 

 

6333,4

 

8847,1

Дов.

Рубки, проведені на землях інших користувачів

260

га

 

 

*

 

*

261

куб.м

 

 

 

 

 

 

1.3.  Допоміжні лісогосподарські роботи

1

Відведення лісосік під рубки формування і оздоровлення лісів тв інші заходи

270

га

2500

 

18,9

3133

33,3

2

Відведення ділянок під інші види користування

280

га

 

 

 

 

 

3

Трелювання деревини на верхні склади

290

куб.м

74467

 

5064,0

90234

5075,6

4

Ремонт і утримання осушувальних систем

300

-

 

 

 

 

 

5

Інші витрати з них:  (розшифрувати )

310

-

 

 

1000,0

 

3984,1

будівництво тимчасових (сезонних) лісогосподарських доріг (довідково)

311

км

 

 

 

 

 

ремонт і утримання наявної лісодорожної мережі (довідково)

312

км

50

 

1000

61,0

3984,1

Разом по підрозділу 1.3.

320

-

 

 

6082,9

 

9093,0

 

1.4.Відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування

1

Садіння і висівання лісу - всього       в тому числі:  (р.331+р.332)

330

га

200

 

377,6

228

629,0

                       садіння лісу

331

га

200

 

377,6

227

627,8

                       висівання

332

га

 

 

 

1

1,2

2

Сприяння природному поновленню

340

га

 

 

 

 

 

3

Реконструкція насаджень

350

га

 

 

 

 

 

4

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

360

га

1000

 

925,0

1002

1424,1

5

Доповнення лісових культур

370

га

225

 

90,0

225

112,5

6

Обробіток грунту під лісові культури

380

га

200

 

170,0

228

322,7

   в тому числі: під лісові культури наступного року (довідково)

381

га

100

 

85,0

100

161,0

7

Заготівля  лісового насіння - разом

390

кг

2700

 

158,8

7618

238,8

                      в тому числі:                  сосни

391

кг

105

 

132,5

111

162,8

                    ялини

392

кг

5

 

5

6

6,0

                    дуба

393

кг

2500

 

16,3

7400

39,4

                   бука

394

кг

 

 

 

 

 

                 інші

395

кг

90

 

5

101

30,6

8

Вирощування садивного матеріалу в розсадниках

400

га

0,8

 

 

0,9

 

401

тис.шт.

1900

 

354,7

1919

450,5

9

Створення і вирощування плантацій

410

га

5

 

125

5

55,1

10

Інші витрати  (розшифрувати в пояснювальній записці)

420

-

 

 

30,9

 

73,4

  Разом по  підрозділу 1.4.

430

-

 

 

2232,0

 

3306,1

Придбання насіння і садивного матеріалу   (довідково)

440

кг

0

 

0,0

 

 

 

1.5. Охорона лісу від пожеж

1

Влаштування протипожежних розривів

450

км

 

 

 

 

 

2

Влаштування мінералізованих смуг

460

км

120

 

15,6

128

7,8

3

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами

470

км

700

 

77,1

1572

177,0

4

Благоустрій рекреаційних ділянок

480

га

5,0

 

250

5,5

614,5

5

Організація, утримання лісових пожених станцій і зв'язку

490

-

 

 

479,4

 

779,9

6

Ремонт об'єктів протипожежного призначення

500

-

 

 

 

 

 

7

Авіаційне патрулювання лісів

510

тис. га

 

 

 

 

 

8

Утримання тимчасових пожежних наглядачів

520

-

 

 

188,0

 

113,6

9

Утримання інспекторів міліції

530

-

 

 

 

 

 

10

Гасіння лісових пожеж

540

-

*

 

 

 

 

11

Інші витрати  (розшифрувати в пояснювальній записці)

550

-

*

 

396

 

967,0

   Разом по  підрозділу 1.5

560

-

 

 

1406,1

 

2659,8

 

1.6. Боротьба зі шкідниками та хворобами лісу

1

Лісопатологічні обстеження

570

га

7000

 

99,1

7000

200,9

2

Експедиційні роботи

580

-

 

 

 

 

 

3

Винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб, всього

590

-

500

 

22,9

500

16,4

в т.ч.: а) авіаційними методами

591

га

 

 

 

 

 

         б) наземними методами

592

га

500

 

22,9

500

16,4

4

Виробництво біологічних препаратів

600

кг

 

 

 

 

 

5

Грунтові розкопки

610

ям

400

 

5,5

400

 

6

Інші витрати (розшифрувати)

620

-

*

 

 

*

 

   Разом по  підрозділу 1.6

630

-

 

 

127,5

 

217,3

 

1.7 .Мисливське господарство

1

Мисливське впорядкування

640

-

*

 

 

*

 

2

Охорона диких тварин

650

-

*

 

350,0

 

380,6

3

Облік диких тварин

660

-

*

 

 

 

 

4

Заготівля і викладка кормів для підгодівлі мисливських тварин

670

-

*

 

300,0

 

120,0

5

Інші витрати  (розшифрувати в пояснювальній записці)

680

-

*

 

 

*

 

   Разом по підрозділу 1.7

690

-

 

 

650,0

 

500,6

1.8. Загальновиробничі (цехові) витрати

700

-

 

 

9901,0

 

7947,5

 

в тому числі: по мисливству  (довідково)

701

-

*

 

652,0

 

683,3

1.9.Адміністративні  витрати

710

-

*

 

2201,0

 

1979,4

Всього витрат по  розділу   І                                                                                                 Лісове господарство і мисливство

720

-

 

 

30667,9

 

36092,5

 

Розділ ІІ.  Лісорозведення

 

2.1. Лісорозведення на землях наданих у постійне користування

1

Садіння і висівання лісу - всього

730

га

 

 

 

 

 

                    в тому числі: садіння лісу (довідково)

731

га

 

 

 

 

 

2

Реконструкція насаджень

740

га

 

 

 

 

 

3

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

750

га

 

 

 

 

 

4

Доповнення лісових культур

760

га

 

 

 

 

 

5

Обробіток грунту під  лісові культури

770

га

 

 

 

 

 

          в тому числі: лісові культури наступного року (довідково)

771

га

 

 

 

 

 

6

Ремонт і утримання протиерозійних гідротехнічних споруд

780

 

 

 

 

 

 

7

Рекультивація порушених земель

790

 

 

 

 

 

 

8

Інші витрати  (розшифрувати в пояснювальній записці)

800

-

*

 

 

*

 

  Разом по  підрозділу 2.1

810

-

 

 

0,0

 

0,0

Придбання насіння і садивного матеріалу для лісорозведення на землях наданих у постійне користування (довідково)

820

 

 

 

 

 

 

 

  2.2. Лісорозведення на  землях  інших землекористувачів

1

Садіння і висівання лісу - всього

830

га

 

 

 

 

 

                    в тому числі: садіння лісу

831

га

 

 

 

 

 

2

Реконструкція насаджень

840

га

 

 

 

 

 

3

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

850

га

 

 

 

 

 

4

Доповнення лісових культур

860

га

 

 

 

 

 

5

Обробіток грунту під  лісові культури

870

га

 

 

 

 

 

                    в тому числі: під лісові культури наступного року

871

га

 

 

 

 

 

6

Ремонт і утримання протиерозійних гідротехнічних споруд

880

-

*

 

 

*

 

7

Рекультивація порушених земель

890

га

 

 

 

 

 

8

Інші витрати  (розшифрувати в пояснювальній записці)

900

-

*

 

 

*

 

  Разом по  підрозділу 2.2

910

-

 

 

 

 

 

Придбання насіння і садивного матеріалу для лісорозведення на землях наданих у постійне користування (довідково)

920

-

*

 

 

*

 

 

  2.3. Створення полезахисних лісових смуг

1

Садіння і висівання лісу - всього

930

га

 

 

 

 

 

                     в тому числі: садіння лісу (довідково)

931

га

 

 

 

 

 

2

Реконструкція насаджень

940

га

 

 

 

 

 

3

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

950

га

 

 

 

 

 

4

Доповнення лісових культур

960

га

 

 

 

 

 

5

Обробіток грунту під  лісові культури

970

га

 

 

 

 

 

в тому числі: під лісові культури наступного року (довідково)

971

га

 

 

 

 

 

6

Інші витрати  (розшифрувати в пояснювальній записці)

980

-

*

 

 

*

 

  Разом по  підрозділу 2.3

990

-

 

 

 

 

 

Придбання насіння і садивного матеріалу для створення полезахисних лісових смуг (довідково)

1000

-

*

 

 

*

 

Оформлення правовстановлюючих документів на землі для лісорозведення

1010

-

*

 

 

*

 

Всього витрат по розділу  ІІ                            Лісорозведення

1020

-

 

 

0,0

 

0,0

 

Розділ ІІІ.  Збереження природно-заповідного фонду  

1

3.1 Лісовпорядкування та проектно-вишукув. роботи

1030

га

 

 

 

 

 

 

1040

-

*

 

 

*

 

Разом по підрозділу 3.1

1050

-

*

 

0,0

*

0,0

 

3.2. Рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи

1

Рубки догляду за лісом (а + б + в + г)

1060

га

0

 

*

0

*

з них:

1061

куб.м

0

 

0,0

0

0,0

         а) освітлення

1070

га

 

 

*

 

*

1071

куб.м

 

 

 

 

 

         б) прочищення

1080

га

 

 

*

 

*

1081

куб.м

 

 

 

 

 

         в) проріджування

1090

га

 

 

*

 

*

1091

куб.м

 

 

 

 

 

         г) прохідні рубки

1100

га

 

 

*

 

*

1101

куб.м

 

 

 

 

 

2

Інші види рубок, формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства - всього,  (1+2+3+4+5+6)    з них:

1110

га

0

 

*

0

*

1111

куб.м

0

 

0,0

0

0,0

1. Санітарні - всього   ( а + б )

1120

га

0

 

*

0

*

1121

куб.м

0

 

0,0

0

0,0

         а) вибіркові санітарні рубки

1130

га

 

 

*

 

*

1131

куб.м

 

 

 

 

 

         б) суцільні санітарні рубки

1140

га

 

 

*

 

*

1141

куб.м

 

 

 

 

 

 2.  Лісовідновні рубки

1150

га

 

 

*

 

*

1151

куб.м

 

 

 

 

 

3. Рубки переформування

1160

га

 

 

*

 

*

1161

куб.м

 

 

 

 

 

 4. Рубки, пов"язані з реконструкцією деревостанів

1170

га

 

 

*

 

*

1171

куб.м

 

 

 

 

 

5. Ланшафтні рубки 

1180

га

 

 

*

 

*

1181

куб.м

 

 

 

 

 

6.Інші заходи, повязані з веденням лісового господарства

1190

га

 

 

*

 

*

1191

куб.м

 

 

 

 

 

3

Інші заходи не повязані з веденням лісового господарства

1200

га

 

 

*

 

*

1201

куб.м

 

 

 

 

 

4

Інші витрати  (розшифрувати в пояснювальній записці)

1210

-

*

 

 

*

 

Разом по  підрозділу 3.2

1220

-

*

 

0,0

*

0,0

Дов.

Рубки, проведені на землях інших користувачів

1230

га

 

 

*

 

*

1231

куб.м

 

 

 

 

 

 

3.3.  Допоміжні лісогосподарські роботи

1

Відведення лісосік під рубки формування і оздоровлення лісів тв інші заходи

1240

га

 

 

 

 

 

2

Відведення ділянок під інші види користування

1250

га

 

 

 

 

 

3

Трелювання деревини на верхні склади

1260

куб.м

 

 

 

 

 

4

Ремонт і утримання осушувальних систем

1270

-

*

 

 

*

 

5

Інші витрати з них:

1280

-

*

 

0,0

*

0,0

 

будівництво тимчасових (сезонних) лісогосподарських доріг

1281

км

 

 

 

 

 

 

         ремонт і утримання наявної лісодорожної мережі

1282

км

 

 

 

 

 

Разом по підрозділу 3.3.

1290

-

*

 

0,0

*

0,0

 

3.4.Відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування

1

Садіння і висівання лісу - всього       в тому числі:

1300

га

0

 

0,0

0

0,0

                       садіння лісу

1301

га

 

 

 

 

 

                       висівання

1302

га

 

 

 

 

 

2

Сприяння природному поновленню

1310

га

 

 

 

 

 

3

Реконструкція насаджень

1320

га

 

 

 

 

 

4

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

1330

га

 

 

 

 

 

5

Доповнення лісових культур

1340

га

 

 

 

 

 

6

Обробіток грунту під лісові культури

1350

га

 

 

 

 

 

                         в тому числі: під лісові культури наступного року

1351

га

 

 

 

 

 

7

Заготівля  лісового насіння - разом

1360

кг

0

 

0,0

0

0,0

                      в тому числі:                                      сосни

1361

кг

 

 

 

 

 

                    ялини

1362

кг

 

 

 

 

 

                    дуба

1363

кг

 

 

 

 

 

                   бука

1364

кг

 

 

 

 

 

                 інші

1365

 

 

 

 

 

 

8

Вирощування садивного матеріалу в розсадниках

1370

га

 

 

 

 

 

1371

тис.шт.

 

 

 

 

 

9

Створення і вирощування плантацій

1380

грн

 

 

 

 

 

10

Інші витрати  (розшифрувати в пояснювальній записці)

1390

га

 

 

 

 

 

  Разом по  підрозділу 3.4.

1400

-

*

 

0,0

*

0,0

Придбання насіння і садивного матеріалу для відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування (довідково)

1410

-

*

 

 

*

 

 

3.5. Охорона лісу від пожеж

1

Влаштування протипожежних розривів

1420

км

 

 

 

 

 

2

Влаштування мінералізованих смуг

1430

км

 

 

 

 

 

3

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами

1440

км

 

 

 

 

 

4

Благоустрій рекреаційних ділянок

1450

га

 

 

 

 

 

5

Організація, утримання лісових пожених станцій і зв'язку

1460

-

*

 

 

*

 

6

Ремонт об'єктів протипожежного призначення

1470

-

*

 

 

*

 

7

Авіаційне патрулювання лісів

1480

тис. га

 

 

 

 

 

8

Утримання тимчасових пожежних наглядачів

1490

-

*

 

 

*

 

9

Утримання інспекторів міліції

1500

-

*

 

 

*

 

10

Гасіння лісових пожеж

1510

-

*

 

 

*

 

11

Інші витрати  (розшифрувати в пояснювальній записці)

1520

-

*

 

 

*

 

   Разом по  підрозділу 3.5

1530

-

*

 

0,0

*

0,0

 

3.6. Боротьба зі шкідниками та хворобами лісу

1

Лісопатологічні обстеження

1540

га

 

 

 

 

 

2

Експедиційні роботи

1550

-

 

 

 

 

 

3

Винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб, всього

1560

-

0

 

0,0

0

0,0

 

в т.ч.: а) авіаційними методами

1561

га

 

 

 

 

 

 

         б) наземними методами

1562

га

 

 

 

 

 

4

Виробництво біологічних препаратів

1570

кг

 

 

 

 

 

5

Грунтові розкопки

1580

ям

 

 

 

 

 

6

Інші витрати  (розшифрувати в пояснювальній записці)

1590

-

*

 

 

*

 

   Разом по  підрозділу 3.6

1600

-

*

 

0,0

*

0,0

 

3.7 .Мисливське господарство

1

Мисливське впорядкування

1610

га

 

 

 

 

 

2

Охорона диких тварин

1620

-

*

 

 

*

 

3

Облік диких тварин

1630

-

*

 

 

*

 

4

Заготівля і викладка кормів для підгодівлі мисливських тварин

1640

-

*

 

 

*

 

5

Інші витрати  (розшифрувати в пояснювальній записці)

1650

-

*

 

 

 

 

   Разом по підрозділу 7.7

1660

-

*

 

0,0

*

0,0

3.8.Загальновиробничі (цехові) витрати

1670

-

*

 

 

*

 

 

                    в тому числі: по мисливству

1671

-

*

 

 

*

 

3.9. Адміністративні витрати

1680

-

*

 

 

*

 

Всього витрат по розділу ІІІ                                   Збереження природно-заповідного фонду

1690

-

 

 

0,0

 

 

 

Розділ ІV. Спеціальне використання лісових ресурсів та інші заходи

 

4.1. Заготівля деревини в порядку рубок головного користування

1

Відведення лісосік під рубки головного користування

1700

га

320

 

22,4

337

21,0

2

Заготівля деревини

1710

куб.м

83452

 

9388,0

81501

12537,3

3

Трелювання деревини на верхні склади

1720

куб.м

83452

 

5675,0

80020

4945,7

4

Інші витрати  (розшифрувати в пояснювальній записці)

1730

-

*

 

 

 

 

Разом по підрозділу 4.1

1740

-

*

 

15085,4

*

17504,0

4.2. Заготівля другорядних лісових матеріалів

1750

-

*

 

0,0

*

0,0

 

в тому числі:  -  живиці   довідково

1751

тонн

 

 

 

 

 

                      - деревних соків  довідково

1752

тонн

 

 

 

 

 

                      - новорічних ялинок   довідково

1753

шт.

 

 

 

 

 

4.3. Здійснення побічних лісових користувачів

1760

-

*

 

0,0

*

0,0

 

в тому числі заготівля:  - ягід   довідково

1761

тонн

 

 

 

 

 

                                    - грибів         довідково

1762

тонн

 

 

 

 

 

                                    - лікарcької сировини   довідково

1763

тонн

 

 

 

 

 

4.4. Використання корисних властивостей лісів

1770

-

*

 

 

*

 

 

в тому числі:  для рекреаційних цілей    довідково

1771

-

*

 

 

*

 

 

                   4.5. Інші заходи

1

Перевезення деревини від всіх видів рубок на нижні склади, включаючи навантаження та розвантаження

1780

куб.м

147967

 

16646,0

170762

33139,2

2

Розробка хлистів на нижніх складах

1790

куб.м

86000

 

6450,0

80960

9249,6

3

Вирощування ялинок на плантаціях

1800

-

 

 

 

 

 

4

Інші витрати  (розшифрувати в пояснювальній записці)

1810

-

*

 

 

 

 

Разом по підрозділу 4.5

1820

-

*

 

23096,0

*

42388,8

4.6. Загальновиробничі (цехові ) витрати

1830

тис.грн.

*

 

4196,0

 

11012,0

4.7. Адміністративні витрати

1840

тис.грн.

*

 

4696,0

 

4799,2

Всього витрат по розділу ІV                                                                                   Спеціальне використання лісових ресурсів та інші заходи

1850

тис.грн.

 

 

47073,4

 

75704,0

Всього витрат по  розділах І, ІІ, ІІІ, ІV

1860

тис.грн.

 

 

77741,3

 

111796,5

Звітність за формою 10-ЛГ за 2019 рік

Форма 10-ЛГ ( загальна )

                                                                                                                                 З В І Т                                                                           

про виконання виробничо-фінансового плану по лісовому і мисливському господарству та охороні

навколишнього природного середовища

за січень - вересень 2019 р.

                                                                                                                                                                                                          

(період)    

 

 

 

 

 тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№

 

Код

Один.

ПЛАН

ФАКТ

пп

Найменування робіт, заходів

рядка

виміру

обсяг

сума

обсяг

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Розділ І. Лісове і мисливське господарство

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Лісовпорядкування та проектно-вишукувальні роботи

 

 

 

 

 

 

1

Базове лісовпорядкування

10

га

 

854,5

 

1255,3

2

Безперервне лісовпорядкування

20

га

 

 

 

 

3

Грунтово-типологічне обстеження

30

га

 

 

 

 

4

Інші роботи з лісовпорядкування

40

-

*

 

*

 

5

Проектно-вишукувальні роботи

50

-

*

400,0

*

200,0

6

Моніторинг лісів

60

га

 

 

 

 

7

Інвентаризація та оцінка лісового фонду

70

-

*

 

*

 

8

Державний облік лісів

80

-

*

 

*

 

9

Проведення лісової сертифікації

90

-

*

109,8

*

76,6

 

Усього по підрозділу 1.1

100

-

*

 

*

1531,9

 

Оформлення правовстановлюючих документів на землі

110

-

*

 

*

 

 

1.2 Рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи

 

 

 

 

 

 

1

Рубки догляду за лісом, усього, у тому числі:

120

га

180

*

181

*

121

куб.м

2534

312,6

2645

318,0

        освітлення

130

га

72

*

76

*

131

куб.м

845

109,9

930

109,9

       прочищення

140

га

108

*

105

*

141

куб.м

1689

202,7

1715

208,1

        проріджування

150

га

 

*

 

*

151

куб.м

 

 

 

 

       прохідні рубки

160

га

 

*

 

*

161

куб.м

 

 

 

 

2

Інші види рубок формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства, усього, у тому числі:

170

га

1341

*

1597

*

171

куб.м

63608

4979,3

62737

4852,0

1. Санітарні, усього, у тому числі:

180

га

1114

*

1383

*

181

куб.м

61496

4845,2

58799

4513,8

вибіркові санітарні

190

га

986

*

1274

*

191

куб.м

38360

3022,3

38725

2826,8

суцільні санітарні

200

га

128

*

109

*

201

куб.м

23136

1822,9

20074

1687,0

2. Лісовідновні рубки

210

га

 

*

 

*

211

куб.м

 

 

 

 

3. Рубки переформування

220

га

 

*

 

*

221

куб.м

 

 

 

 

4. Рубки, пов'язані з реконструкцією деревостанів

230

га

 

*

 

*

231

куб.м

 

 

 

 

5. Ландшафтні рубки

240

га

 

*

 

*

241

куб.м

 

 

 

 

6. Інші заходи з формування і оздоровлення лісів

250

га

8

*

8

*

251

куб.м

240

23,2

367

35,3

7. Інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства

260

га

219

*

206

*

261

куб.м

1872

110,9

3571

302,9

3

Інші заходи, не пов'язані з веденням лісового господарства

270

га

 

*

 

*

271

куб.м

 

 

 

 

4

Інші витрати

280

-

*

 

*

 

 

Усього по підрозділу 1.2

290

-

*

5291,9

*

5170,0

 

Рубки проведені на землях інших користувачів

300

га

 

*

 

*

 

301

куб.м

 

 

 

 

 

1.3.  Допоміжні лісогосподарські роботи

 

 

 

 

 

 

1

Відведення лісосік під рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи

310

га

1690

12,8

2115

21,7

2

Відведення ділянок під інші види спеціального використання лісових ресурсів (крім відведення під РГК)

320

га

 

 

 

 

3

Трелювання деревини на верхні склади

330

куб.м

39300

2672,4

54652

2143,0

4

Ремонт і утримання осушувальних систем

340

-

*

 

*

 

5

Інші витрати, усього, у тому числі:

350

-

*

800,0

*

2153,4

Будівництво тимчасових (сезонних) лісогосподарських доріг

351

км

 

 

 

 

Ремонт і утримання наявної лісодорожної мережі

352

км

40,0

800,0

47,9

2153,4

 

Усього по підрозділу 1.3

360

-

*

3485,2

*

4318,1

 

1.4.Відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування

 

 

 

 

 

 

1

Садіння і висівання лісу, усього,

370

га

315

820,0

352

780,6

у тому числі: садіння лісу

371

га

310

813,8

318

738,4

                          висівання

372

га

5

6,2

34

42,2

2

Сприяння природному поновленню

380

га

 

 

 

 

3

Реконструкція насаджень

390

га

 

 

 

 

4

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

400

га

700

1001,0

795

1008,4

5

Доповнення лісових культур

410

га

100

50,0

100

50,0

6

Обробіток ґрунту під лісові культури, усього, у тому числі:

420

га

215

240,0

252

298,2

під лісові культури наступного року

421

га

 

 

 

 

7

Заготівля  лісового насіння, усього,

430

кг

115

153,3

126

194,3

у тому числі:    сосни

431

кг

100

147,0

100

132,8

ялини

432

кг

5

5,0

5

5,0

дуба

433

кг

 

 

 

 

бука

434

кг

 

 

 

 

інші 

435

кг

10

1,3

21

56,5

8

Вирощування посадкового матеріалу в розсадниках

440

га

1,0

310,0

1,6

681,0

441

тис.шт.

 

*

 

*

9

Створення і вирощування плантацій

450

га

 

91,3

 

42,3

10

Інші витрати

460

-

*

29,9

*

78,3

 

  Усього по  підрозділу 1.4.

470

-

*

2695,5

*

3133,1

 

Придбання насіння та посадматеріалу (довідково)

480

-

*

3,0

*

3,0

 

1.5. Охорона лісу від пожеж

 

 

 

 

 

 

1

Влаштування протипожежних розривів, бар'єрів, заслонів

490

км

 

 

 

 

2

Влаштування мінералізованих смуг

500

км

91

11,8

96

11,0

3

Догляд за мінералізованими смугами, протипожежними розривами, бар'єрами, заслонами

510

км

555

62,5

1170

121,6

4

Благоустрій рекреаційних ділянок

520

га

4

200,0

4

365,4

5

Організація, утримання лісопожежних станцій

530

-

*

478,0

*

353,8

6

Ремонт та утримання об'єктів протипожежного призначення

540

-

*

 

*

 

7

Патрулювання за допомогою літальних систем

550

тис. га

15

 

15

 

8

Утримання тимчасових пожежних наглядачів

560

-

*

120,0

*

38,5

9

Підняття крон дерев

570

-

*

 

*

 

10

Гасіння лісових пожеж

580

-

*

 

*

32,0

11

Інші витрати

590

-

*

540,0

*

765,6

 

Усього по підрозділу 1.5

600

-

*

1412,3

*

1687,9

 

1.6. Боротьба зі шкідниками та хворобами лісу

 

 

 

 

 

 

1

Лісопатологічне обстеження

610

га

7000

162,7

7000

143,5

2

Лісопатологічний моніторинг

620

-

*

 

*

 

3

Винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб, усього, у тому числі:

630

га

 

6,5

100

 

авіаційними методами

631

га

 

 

 

 

наземними методами

632

га

100

6,5

100

 

4

Біологічні заходи боротьби

640

кг

 

 

 

 

5

Ґрунтові розкопки

650

ям

400

5,5

400

 

6

Інші витрати

660

-

*

 

*

 

 

Усього по підрозділу 1.6

670

-

*

174,7

*

143,5

 

1.7 .Мисливське господарство

 

 

 

 

 

 

1

Мисливське впорядкування

680

-

*

 

*

 

2

Охорона диких тварин

690

-

*

285,0

*

236,3

3

Облік диких тварин

700

-

*

 

*

 

4

Заготівля і викладка кормів для підгодівлі мисливських тварин

710

-

*

90,0

*

70,8

5

Інші витрати

720

-

*

 

*

 

 

Усього по підрозділу 1.7

730

-

*

375,0

*

307,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Загальновиробничі витрати

740

-

*

6000,0

*

5441,8

 

у тому числі по мисливству

741

-

*

408,0

*

413,9

 

1.9. Адміністративні  витрати

750

-

*

1500,0

*

1258,0

 

Усього витрат по Розділу І

760

-

*

22298,9

*

22991,4

 

Розділ ІІ.  Лісорозведення

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Лісорозведення на землях наданих у постійне користування

 

 

 

 

 

 

1

Садіння і висівання лісу, усього,

770

га

 

 

 

 

у тому числі: садіння лісу

771

га

 

 

 

 

2

Реконструкція насаджень

780

га

 

 

 

 

3

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

790

га

 

 

 

 

4

Доповнення лісових культур

800

га

 

 

 

 

5

Обробіток ґрунту під лісові культури, усього, у тому числі:

810

га

 

 

 

 

під лісові культури наступного року

811

га

 

 

 

 

6

Ремонт і утримання протиерозійних гідротехнічних споруд

820

га

 

 

 

 

7

Рекультивація порушених земель

830

га

 

 

 

 

8

Інші витрати

840

-

*

 

*

 

 

Усього по підрозділу 2.1

850

-

*

 

*

 

 

Придбання насіння та садивного матеріалу для лісорозведення на землях наданих у постійне користування

860

 

*

 

*

 

 

  2.2 Лісорозведення на  землях  інших землекористувачів

 

 

 

 

 

 

1

Садіння і висівання лісу, усього,

870

га

 

 

 

 

у тому числі: садіння лісу

871

га

 

 

 

 

2

Реконструкція насаджень

880

га

 

 

 

 

3

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

890

га

 

 

 

 

4

Доповнення лісових культур

900

га

 

 

 

 

5

Обробіток ґрунту під лісові культури, усього, у тому числі:

910

га

 

 

 

 

під лісові культури наступного року

911

га

 

 

 

 

6

Ремонт і утримання протиерозійних гідротехнічних споруд

920

га

*

 

*

 

7

Рекультивація порушених земель

930

га

 

 

 

 

8

Інші витрати

940

-

*

 

*

 

 

Усього по підрозділу 2.2

950

-

*

 

*

 

 

Придбання насіння і садивного матеріалу для лісорозведення на землях інших землекористувачів

960

-

*

 

*

 

 

  2.3 Створення полезахисних лісових смуг

 

 

 

 

 

 

1

Садіння і висівання лісу, усього,

970

га

 

 

 

 

у тому числі: садіння лісу

971

га

 

 

 

 

2

Реконструкція насаджень

980

га

 

 

 

 

3

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

990

га

 

 

 

 

4

Доповнення лісових культур

1000

га

 

 

 

 

5

Обробіток ґрунту під лісові культури, усього, у тому числі:

1010

га

 

 

 

 

під лісові культури наступного року

1011

га

 

 

 

 

6

Інші витрати

1020

-

*

 

*

 

 

Усього по підрозділу 2.3

1030

-

*

 

*

 

 

Придбання насіння і садивного матеріалу для  створення полезахисних лісових смуг

1040

-

*

 

*

 

 

Оформлення правовстановлюючих документів на землі для лісорозведення

1050

-

*

 

*

 

 

Усього витрат по Розділу ІІ

1060

-

*

 

*

 

 

Розділ ІІІ.  Збереження природно-заповідного фонду  

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Лісовпорядкування та проектно-вишукувальні роботи

 

 

 

 

 

 

1

Лісовпорядкування та проектно-вишукувальні роботи

1070

га

 

 

 

 

 

Усього по підрозділу 3.1

1080

-

*

 

*

 

 

3.2 Рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи

 

 

 

 

 

 

1

Рубки догляду за лісом, усього, у тому числі:

1090

га

 

*

 

*

1091

куб.м

 

 

 

 

освітлення

1100

га

 

*

 

*

1101

куб.м

 

 

 

 

прочищення

1110

га

 

*

 

*

1111

куб.м

 

 

 

 

проріджування

1120

га

 

*

 

*

1121

куб.м

 

 

 

 

прохідні рубки

1130

га

 

*

 

*

1131

куб.м

 

 

 

 

2

Інші види рубок, формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства, усього, у тому числі:

1140

га

 

*

 

*

1141

куб.м

 

 

 

 

1. Санітарні, усього, у тому числі:

1150

га

 

*

 

*

1151

куб.м

 

 

 

 

вибіркові санітарні

1160

га

 

*

 

*

1161

куб.м

 

 

 

 

суцільні санітарні

1170

га

 

*

 

*

1171

куб.м

 

 

 

 

2. Лісовідновні рубки

1180

га

 

*

 

*

1181

куб.м

 

 

 

 

3. Рубки переформування

1190

га

 

*

 

*

1191

куб.м

 

 

 

 

4. Рубки, пов'язані з реконструкцією деревостанів

1200

га

 

*

 

*

1201

куб.м

 

 

 

 

5. Ландшафтні рубки

1210

га

 

*

 

*

1211

куб.м

 

 

 

 

6. Інші заходи з формування і оздоровлення лісів

1220

га

 

*

 

*

1221

куб.м

 

 

 

 

3

7. Інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства

1230

га

 

*

 

*

 

1231

куб.м

 

 

 

 

4

Інші заходи, не пов'язані з веденням лісового господарства

1240

га

 

*

 

*

 

1241

куб.м

 

 

 

 

 

Інші витрати

1250

-

*

 

*

 

 

Усього по підрозділу 3.2

1260

-

*

 

*

 

Довідково

Рубки, проведені на землях інших користувачів

1270

га

 

*

 

*

1271

куб.м

 

 

 

 

 

3.3 Допоміжні лісогосподарські роботи

 

 

 

 

 

 

1

Відведення лісосік під рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи

1280

га

 

 

 

 

2

Відведення ділянок під інші види спеціального використання лісових ресурсів (крім відведення під РГК)

1290

га

 

 

 

 

3

Трелювання деревини на верхні склади

1300

куб.м

 

 

 

 

4

Ремонт і утримання осушувальних систем

1310

-

*

 

*

 

5

Інші витрати, усього, у тому числі:

1320

-

*

 

*

 

будівництво тимчасових (сезонних) лісогосподарських доріг

1321

км

 

 

 

 

ремонт і утримання наявної лісодорожньої мережі

1322

км

 

 

 

 

 

Усього по підрозділу 3.3

1330

-

*

 

*

 

 

3.4.Відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування

 

 

 

 

 

 

1

Садіння і висівання лісу, усього,

1340

га

 

 

 

 

 

у тому числі: садіння лісу

1341

га

 

 

 

 

 

                          висівання

1342

га

 

 

 

 

2

Сприяння природному поновленню

1350

га

 

 

 

 

3

Реконструкція насаджень

1360

га

 

 

 

 

4

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

1370

га

 

 

 

 

5

Доповнення лісових культур

1380

га

 

 

 

 

6

Обробіток ґрунту під  лісові культури, усього, у тому числі:

1390

га

 

 

 

 

 

під лісові культури наступного року

1391

га

 

 

 

 

7

Заготівля  лісового насіння, усього,

1400

кг

 

 

 

 

в тому числі:    сосни

1401

кг

 

 

 

 

ялини

1402

кг

 

 

 

 

дуба

1403

кг

 

 

 

 

бука

1404

кг

 

 

 

 

інші

1405

кг

 

 

 

 

8

Вирощування посадкового матеріалу в розсадниках

1410

га

 

*

 

*

1411

тис.шт.

 

 

 

 

9

Створення і вирощування плантацій

1420

га

 

 

 

 

10

Інші витрати

1430

-

*

 

*

 

 

Усього по підрозділу 3.4

1440

-

*

 

*

 

 

Придбання насіння і посадматеріалу

1450

-

*

 

*

 

 

3.5 Охорона лісу від пожеж

 

 

 

 

 

 

1

Влаштування протипожежних розривів, бар'єрів, заслонів

1460

км

 

 

 

 

2

Влаштування мінералізованих смуг

1470

км

 

 

 

 

3

Догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами, бар'єрами, заслонами

1480

км

 

 

 

 

4

Благоустрій рекреаційних ділянок

1490

га

 

 

 

 

5

Організація, утримання лісопожежних станцій

1500

-

*

 

*

 

6

Ремонт та утримання об'єктів протипожежного призначення

1510

-

*

 

*

 

7

Патрулювання за допомогою літальних систем

1520

тис.га

 

 

 

 

8

Утримання тимчасових пожежних наглядачів

1530

-

*

 

*

 

9

Підняття крон дерев

1540

-

*

 

*

 

10

Гасіння лісових пожеж

1550

-

*

 

*

 

11

Інші витрати

1560

-

*

 

*

 

 

Усього по підрозділу 3.5

1570

-

*

 

*

 

 

3.6. Боротьба зі шкідниками та хворобами лісу

 

 

 

 

 

 

1

Лісопатологічне обстеження

1580

га

 

 

 

 

2

Лісопатологічне моніторинг

1590

-

*

 

*

 

3

Винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб, усього, у тому числі:

1600

га

 

 

 

 

авіаційними методами

1601

га

 

 

 

 

наземними методами

1602

га

 

 

 

 

4

Біологічні заходи боротьби

1610

кг

 

 

 

 

5

Ґрунтові розкопки

1620

ям

 

 

 

 

6

Інші витрати

1630

-

*

 

*

 

 

Усього по підрозділу 3.6

1640

-

*

 

*

 

 

3.7 Мисливське господарство

 

 

 

 

 

 

1

Мисливське впорядкування

1650

-

*

 

*

 

2

Охорона диких тварин

1660

-

*

 

*

 

3

Облік диких тварин

1670

-

*

 

*

 

4

Заготівля і викладка кормів для підгодівлі мисливських тварин

1680

-

*

 

*

 

5

Інші витрати

1690

-