1
клас
пожежної
небезпеки

Економічна діяльність

Фінансово-господарська діяльність за І квартал 2022 року

Виконання виробничо-господарських показників за 6 місяців 2022 року.

Загальний дохід підприємства від реалізації продукції за шість місяців 2022 року становить 166 млн. 761 тис. грн. До відповідного періоду минулого 2021 року, де обсяг реалізації становив 156 млн. 802 тис. грн., відсоток виконання становить 106,4%. Отримано дохід від реалізації продукції в круглому вигляді в сумі 113млн. 454тис. грн. Надходження від реалізації продукції деревопереробки складають 53млн. 307 тис. грн. з них на експорт реалізовано - 33млн. 771 тис. грн. та на внутрішній ринок реалізовано продукції – 19 млн. 536 тис. грн.

З початку року було заготовлено деревини в кількості 72,8 тис. м3, з них на рубках головного користування заготовлено 53,4 тис. м3 та на рубках формування і оздоровлення лісів 19,4 тис. м3 ліквідної деревини. Баланс деревини: Залишок деревини на початок року :10385 м3 Заготовлено: 72846 м3 З загальної кількості заготовленої деревини було реалізовано – 58198м3, направлено на власну переробку 14220 м3 використано на власні потреби – 1685 м3, інші витрати (переробка деревини на давальних умовах – 2527 м3) Залишок деревини на кінець звітного періоду -7277 м3 Вартість знеособленого заготовленого 1 м3 деревини становить 1931,79 грн., вартість 1м3 реалізованої деревини з початку року склала – 1950,20 грн.

На рубках формування і оздоровлення лісів та інші рубки пов’язані з веденням лісового господарства виконано на площі 1202 га масою 25993 м3 при плані 948 га, при плані – 23037 м3. В тому числі заготовлено ліквідної деревини 19427 м3 при плані 18075 м3. Рубки догляду та вибіркові санітарні рубки виконано на площі 989 га масою19881 м3 при плані 770 га/18908 м3. Рубки догляду в молодняках виконано на площі 206 га масою 2567 м3 при плані 139 га/1620 м3.

На власну переробку було використано – 14,2 тис. м3 з якої було виготовлено власної товарної продукції деревопереробки на суму 44 млн. 990 тис. грн. Випущено продукції з 1м3 переробленої сировини на суму-3168 грн. Випущено 2115 м3 дошки обрізної та необрізної – 345 м3, 509 м3 заготовок для європіддонів , паркету – 57,6 тис. м2 , з нього індустріального – 22,6 тис. м2, паркету мозаїчного – 35 тис. м2, заготовок пиляних дубових – 979 м3 та інше. Рентабельність власної переробки становить 3%. Обсяг випуску продукції деревопереробки на одного штатного працюючого становить 227,2 тис. грн. Крім того на давальницьких умовах було перероблено 2,5 тис. м3 деревини та виготовлено чорнові мебельні заготовки в кількості 1088 м3 на загальну суму 7 млн. 037 тис. грн.

Виконання фінансового плану Державного підприємства «Городницьке лісове господарство» за 2021 рік.

 

….Від усіх проведених видів рубок (РГК та РФОЗЛ) заготовлено за 12 місяців 2021 року 121609 м3 деревини. З початку року лісгосп отримав чистий дохід від реалізації продукції 157 млн. 399 тис. грн., до відповідного періоду минулого року, де обсяг реалізації становив 88 млн. 762 тис. грн., ріст складає 177,3 %. За основними видами діяльності доходи розподілені наступним чином: від лісозаготівлі та лісівництва отримано доходів 120 млн. 473 тис. грн., або 76,5 % від загального отриманого доходу, дохід від лісопильного та стругального виробництва –36 млн. 926 тис. грн., від загального доходу відсоток складає 23,5% . … ..З початку року реалізація на експорт продукції власної переробки становить 12 млн. 804 тис. грн., що становить 8,1 % від загальної отриманої реалізації. Собівартість реалізованої продукції становить за рік - 139 млн. 261 тис. грн. …Адміністративні витрати склали 8 млн. 630 тис. грн., тоді як в 2020 році вони складали - 5 млн. 611 тис. грн., що на 3 млн. 019 тис. грн. більше. ……Витрати на збут склали 7 млн. 484 тис. грн., тоді як в 2020 році вони складали - 5 млн. 241 тис. грн. Реалізація лісопродукції в основному проводиться з проміжних та нижніх складів. ……Загальна кількість зайнятих на підприємстві працівників становить - 211 чоловік. Загальні витрати на оплату праці за 2021 рік складають 36 млн. 036 тис. грн. Середня заробітна плата на 1 працівника складає 14232 грн. Чистого прибутку підприємство отримало за 12 місяців 2021 року – 1 млн. 362 тис. грн., до рівня відповідного минулорічного періоду, де чистий прибу-ток складав 280 тис. грн. за 12 місяців 2020 року, зростання складає 1 млн. 082 тис. грн. ……З початку 2021 року сплачено: до зведеного бюджету – 38 млн. 520 тис. грн. та єдиного соціального внеску – 7 млн. 767 тис. грн. Разом сплата на користь держави за 12 місяців становить 46 млн. 287 тис. грн., за 2020 рік всього було сплачено податків та обов’язкових платежів на користь держави - 27 млн. 258 тис. грн., сплата податків збільшилась на 19 млн. 029 тис. грн. Відсоток зростання загальної сплати податків до минулого року становить 169,8 %, до зведеного бюджету – 171,1 %, ЄСВ – 163,4%.

Лісогосподарська діяльність підприємства за 2021 рік.

З початку року було заготовлено деревини в кількості 121,6 тис. м3, з них на рубках головного користування -83,6 тис. м3 та на рубках формування і оздоровлення лісів – 38,0 тис. м3. Баланс деревини: - залишок деревини на початок звітного періоду складав 3273 м3 - заготовили за рік 121609 м3 деревини: - реалізовано на внутрішній ринок - 88082 м3, - направлено на власну переробку – 13828 м3, - в переробку на давальницьких умовах 13833 м3, - на власні потреби – 3425 м3, залишок деревини на кінець звітного періоду складав 5714 м3 . Вартість знеособленого 1 м3 заготовленої деревини з початку 2021 року склала 1139,8 грн., - вартість 1 м3 реалізованої деревини – 1367,7 грн. Випущено продукції з 1м3 переробленої сировини (пущеної в переробку) -1447 грн. Вивезено автотранспортом АТП на проміжні та нижні склади 98224 м3 деревини та 28208 м3 лісопродукції вивезено у двір споживача великотонажними автомобілями. За 2021 рік виконані плани по формуванню, оздоровленню лісів та інших заходах пов’язаних з веденням лісового господарства. Так, при плані на площі 1803 га масою 38546 м3, фактично проведено рубок на площі 2241 га та заготовлено деревини – 50409 м3, з неї заготовлено 37986 м3 ліквідної деревини. Проведено рубок догляду в молодняках на площі - 290 га масою 4232 м3 при плані – 279 га масою - 3909 м3. Санітарні вибіркові рубки при плані 1169 га / 30375 м3, фактично проведені на площі 1517 га / 36707 м3 . Загальні витрати на ведення лісового господарства за 2021 рік склали 40 млн. 613 тис. грн. в тому числі: На рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи – 13 млн. 876 тис. грн., - На відновлення лісів на землях наданих у постійне користування – 3 млн. 542 тис. грн., На охорону лісу від пожеж – 8 млн. 791 тис. грн., На боротьбу зі шкідниками та хворобами лісу – 100,3 тис. грн., На мисливське господарство – 626,6 тис . грн.. На загальновиробничі витрати – 11 млн. 668 тис. грн.. На адміністративні витрати – 2 млн. 008 тис. грн.

Лісогосподарська діяльність лісгоспу за 2020 рік.

 

З початку року було заготовлено деревини в кількості 120,6 тис. м3, з них на рубках головного користування -66,9 тис. м3 та на рубках формування і оздоровлення лісів – 53,7 тис. м3. Баланс деревини: - залишок деревини на початок звітного періоду складав 14818 м3 - заготовили за рік 120585 м3 деревини: - реалізовано на внутрішній ринок - 114898 м3, - направлено на власну переробку – 4226 м3, - в переробку на давальницьких умовах 11320 м3, - на власні потреби – 1686 м3, залишок деревини на кінець звітного періоду складав 3273 м3 . Вартість знеособленого 1 м3 заготовленої деревини з початку року склала 598,11 грн., вартість 1 м3 реалізованого – 772,53 грн. Випущено продукції з 1м3 переробленої сировини (пущеної в переробку) -1072,41 грн. Вивезено автотранспортом АТП на проміжні та нижні склади 112718 м3 деревини та 28308 м3 лісопродукції вивезено у двір споживача великотонажними автомобілями. За 2020 рік виконані плани по формуванню, оздоровленню лісів та інших заходах пов’язаних з веденням лісового господарства. Так, при плані на площі 1778 га масою 44240 м3, фактично проведено рубок на площі 2530 га та заготовлено деревини – 67040 м3. Заготовлено 53599 м3 ліквідної деревини при плані 34867 м3. Проведено рубок догляду в молодняках на площі - 280 га масою 3482 м3 при плані – 279 га масою - 2864 м3. Санітарні вибіркові рубки при плані 1169 га / 30375 м3, фактично проведені на площі 1925 га / 57657 м3 та санітарні суцільні рубки при плані 48 га / 8316 м3, фактично проведені на площі 9 га / 1881 м3.