1
клас
пожежної
небезпеки

Економічна діяльність

Лісогосподарська діяльність лісгоспу за 2020 рік.

З початку року було заготовлено деревини в кількості 120,6 тис. м3, з них на рубках головного користування -66,9 тис. м3 та на рубках формування і оздоровлення лісів – 53,7 тис. м3. Баланс деревини: - залишок деревини на початок звітного періоду складав 14818 м3 - заготовили за рік 120585 м3 деревини: - реалізовано на внутрішній ринок - 114898 м3, - направлено на власну переробку – 4226 м3, - в переробку на давальницьких умовах 11320 м3, - на власні потреби – 1686 м3, залишок деревини на кінець звітного періоду складав 3273 м3 . Вартість знеособленого 1 м3 заготовленої деревини з початку року склала 598,11 грн., вартість 1 м3 реалізованого – 772,53 грн. Випущено продукції з 1м3 переробленої сировини (пущеної в переробку) -1072,41 грн. Вивезено автотранспортом АТП на проміжні та нижні склади 112718 м3 деревини та 28308 м3 лісопродукції вивезено у двір споживача великотонажними автомобілями. За 2020 рік виконані плани по формуванню, оздоровленню лісів та інших заходах пов’язаних з веденням лісового господарства. Так, при плані на площі 1778 га масою 44240 м3, фактично проведено рубок на площі 2530 га та заготовлено деревини – 67040 м3. Заготовлено 53599 м3 ліквідної деревини при плані 34867 м3. Проведено рубок догляду в молодняках на площі - 280 га масою 3482 м3 при плані – 279 га масою - 2864 м3. Санітарні вибіркові рубки при плані 1169 га / 30375 м3, фактично проведені на площі 1925 га / 57657 м3 та санітарні суцільні рубки при плані 48 га / 8316 м3, фактично проведені на площі 9 га / 1881 м3.

Фінансово-господарська діяльність за І квартал 2021 року

 Згідно фінансового плану підприємства на І квартал 2021 року було заплановано отримати доходу від всіх видів діяльності 24 млн. грн.

. Фактично дохід підприємства від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг за січень - березень місяці 2021  рік склав 29 млн. 036 тис. грн., відсоток виконання плану становить 121 %.   З нього дохід від реалізації продукції в круглому вигляді складає -  23 млн. 028 тис. грн. та 6 млн. 008 тис грн.  від реалізації продукції деревопереробки.                                                                                                       

За січень - березень місяці 2021 року сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів 10 млн. 950 тис. грн.                                                                                                                                                                                                                                                                     

 За І квартал 2021 року  було заготовлено ліквідної деревини в кількості  29725 м3, з них:                                         - на рубках головного користування – 23287 м3 та                                                                                                 - на рубках формування та оздоровлення лісів – 6438 м3.

      Вартість знеособленого 1 м3 реалізованої деревини з початку року склала – 1096,74 грн.                     

   Чисельність штатних працівників на кінець звітного періоду по лісгоспу становила 203 чоловіка, крім того за цивільно-правовими  угодами працюючих – 20, загальна кількість становить – 223 чоловік.

Формування дохідної частини лісгоспу:…….Від усіх проведених видів рубок (РГК та РФОЗЛ)  заготовлено в І кварталі 2021  року  29725 м3 деревини. Асортимент продукції лісгоспу ділиться на три групи: продукція лісозаготівель, продукція переробки, посадковий  матеріал.  За І квартал 2021 року лісгосп отримав чистий дохід, який склав  29 млн. 36 тис. грн., за відповідний  період 2020 року, де обсяг  реалізації становив 20 млн. 039 тис. грн.,  до відповідного періоду минулого року це становить 144,9 %. За основними видами діяльності доходи розподілені наступним чином: від лісо-заготівлі та лісівництва отримано доходів 23  млн. 028 тис. грн., або 79,3  % від загального доходу, дохід від лісопильного та стругального виробництва –6 млн.    008 тис. грн., від загального доходу 20,7 % .   …..З початку року  реалізація на експорт продукції власної переробки становить     2 млн. 836 тис. грн.

  Формування витратної частини лісгоспу:  …  .Собівартість реалізованої продукції за 1 квартал 2021  року склала 25  млн. 973 тис. грн.  За елементами витрати склали: витрати на сировину та матеріали – 11 млн. 050 тис. грн.,  електроенергія – 393 тис. грн., паливо - 774 тис. грн., витрати на оплату праці  - 6 млн. 460 тис. грн., відрахування на заробітну плату – 1 млн.  283 тис. грн.,  інші витрати – 5 тис. 131 тис. грн. (включені витрати на оплату послуг виробничого характеру та придбання запасних частин).……Адміністративні витрати склали  1 млн. 478 тис. грн., тоді як в 2020 році вони складали - 1 млн. 280 тис. грн., що на 198 тис. грн. більше  та до  планового показ-ника менше на 248 тис. грн. ……Витрати на збут склали 1 млн. 441 тис. грн.,  тоді як в 2020 році  вони складали - 1 млн. 243 тис. грн. Дані витрати збільшились до відповідного періоду минулого року на 198 тис. грн., а до плану – 1 млн. 953 тис. грн. менше на 512 тис. грн., бо реалізація продукції  в основному проводиться з проміжних та нижніх складів.                                                                                                                               ……

  Очікувані фінансові результати.                                                                                                                           В результаті фінансово-господарської діяльності,  лісгосп отримав  чистого при-бутку від діяльності за І квартал 2021 року   в сумі 39 тис. грн.   При досягнутому  зростанні доходу підприємства, набагато більше зростає витратна частина підприємства, тому і  відбулося зменшення  фінансового результату  підприємства.

……Після сплати частини чистого прибутку  в розмірі 80 % , що становить 31,2 тис. грн., залишок чистого прибутку  лісгоспу становить - 7,8 тис. грн., даний прибуток плануємо використати на розвиток підприємства.

 

 Інвестиційна діяльність підприємства  ……Основною метою діяльності будь-якого підприємства  є отримання прибутку.     За умови отримання чистого прибутку, лісгосп завжди даний прибуток направляв  на розвиток  підприємства. Велика  увага  завжди  приділялась  оновленню основних засобів, але оскільки в податковому законодавстві проведені зміни, щодо відрахування в розмірі 80 % частини чистого прибутку в державний бюджет, фактично на розвиток підприємства коштів  майже не залишається. В зв’язку з  важким фінансовим станом на підприємстві в попередні роки, придбання основних засобів не проводилось і тому на підприємстві  виникла  необхідність оновлення основних засобів.  В зв’язку з виробничою необхідністю, було прийняте рішення на протязі поточного року придбати  три трактори  з напівпричіпами та гідроманіпуляторами, дане придбання   дасть можливість  покращити  стан  вивезення  деревини  з лісосік і  буде можливість  збільшити об’єм сортиментної вивозки лісопродукції.  Тому в І кварталі 2021 року вже було придбано трактор Беларус – 892,  вартістю 425 тис. грн. без ПДВ, було придбано два автомобілі Дастер  для оперативного вирішення питань з охорони лісів від пожеж та лісопорушень,  загальною  вартістю  1 млн. 094 тис. грн., для виконання  завдань лісокультурної програми був придбаний  плуг дисковий ПД - 2,2, вартістю 109 тис. грн.  без ПДВ. Загальна вартість придбання основних засобів по підприємству за І квартал 2021 року становить 1 млн. 628 тис. грн.  За відповідний період минулого 2020 року придбання основних засобів було здійснено всього на 42 тис. грн.          Крім того на поточний 2021 рік  заплановано провести капітальне будівництво дороги лісогосподарського призначення І типу протяжністю 3,34 км загальною вартістю 3 млн. 74,3 тис. грн.                                                                                                                   

 

 

 

Фінансово-господарська діяльність  за січень – квітень місяці 2021 року.                                                                      

   Згідно фінансового плану підприємства на 4 місяці 2021 року було заплановано отримати доходу від всіх видів діяльності 33 млн. грн.

. Фактично дохід підприємства від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг за січень - квітень місяці 2021  рік склав 38 млн. 575 тис. грн., відсоток виконання плану становить 116,9 %.   З нього дохід від реалізації продукції в круглому вигляді складає 28 млн. 857 тис. грн. та 9 млн. 718 тис грн.  від реалізації продукції деревопереробки.                                                                                                       

     Чисельність штатних працівників на кінець звітного періоду по лісгоспу становила 201 чоловіка, крім того за цивільно-правовими  угодами працюючих – 20, загальна кількість становить – 221 чоловік.

…….Від усіх проведених видів рубок (РГК та РФОЗЛ)  заготовлено за 4 місяці  2021  року  36099 м3 деревини, з неї на РГК – 28943 м3.                                                                                                                                    

 Баланс деревини:                                                                                                                                    

  - залишок деревини на початок звітного періоду складав 3273 м3                                                   

- заготовили за січень- квітень 36099 м3 деревини:                                                          

  -  реалізовано на внутрішній ринок - 26108 м3,                                                                                

  - направлено на власну переробку – 3984 м3,                                                                             

  - в переробку на давальницьких умовах 5074 м3,                                                              

  - на власні потреби – 1421 м3,                                                                                                        

 залишок деревини на кінець звітного періоду складав 2785 м3 .

Вартість знеособленого 1 м3 реалізованої деревини з початку року склала – 1105,28 грн.